2018-02-13
Nya trappor till Ängsstråket 
Besqab är det som beställer trappor till Ängsstråket i Uppsala

Läs mer om projektet här