2016-12-21

Nya trappor till Mariehovsvik

Nya hus byggs till Mariehovsvik, det betyder nya trappor. 

2016-11-16

Etapp 3 till Älvängen

Trapparvid fortsätter levera till älvängen. Skogsgläntan och skogslyckan är klara, nu väntar etapp 3 skogshöjden. 

2015-08-19

Brf. Brygghusen! Ännu en stor order från Besqab.

Totalt 53 trappor när Besqab bygger strandnära bostäder i Tyresö.

2015-08-19

Stor beställning från Tornstaden.

Nu byggs nya bostadsområdet Ekdungen i Mölnlycke och vi levererar trapporna.

2015-06-04
62 Trappor till JMs Diamanthusen, Kungsbacka
I Kolla Parkstad bygger JM nu ett nytt bostadsområde i 3 etapper.